هاست وردپرس ایران

هاست وردپرس ایران

هاست وردپرس اروپا- EU-LinuxWP2

گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • ۲ گیگابایت فضا

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نصب وردپرس رایگان

 • وب سرور لایت اسپید

 • Addon Domain ندارد

 • Park Domain تعداد نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

  هاست وردپرس اروپا- EU-LinuxWP5

  گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • ۵ گیگابایت فضا

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نصب وردپرس رایگان

 • وب سرور لایت اسپید

 • Addon Domain ندارد

 • Park Domain تعداد نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

  هاست وردپرس اروپا- EU-LinuxWP10

  گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • ۱۰ گیگابایت فضا

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نصب وردپرس رایگان

 • وب سرور لایت اسپید

 • Addon Domain ندارد

 • Park Domain تعداد نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

  هاست وردپرس اروپا- EU-LinuxWP30

  گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • ۳۰ گیگابایت فضا

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نصب وردپرس رایگان

 • وب سرور لایت اسپید

 • Addon Domain ندارد

 • Park Domain تعداد نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

  هاست وردپرس اروپا- EU-LinuxWP50

  گواهی SSL رایگان Let's Encrypt

 • ۵۰ گیگابایت فضا

 • ۲ گیگابایت رم

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نصب وردپرس رایگان

 • وب سرور لایت اسپید

 • Addon Domain ندارد

 • Park Domain تعداد نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود